26cm

Fashion clothing

26cm48

说起这两年最火的包包,一定有腋下包的名字!一根细肩带背起来,包包正好夹在腋下位置,解放了双手,手臂也显得更加纤长、更加自由。小小一只包挎在身上,与一身搭配浑然一体,有种漫不经心的法式优雅,让人一看就觉得这个女生好时髦,但又时髦得毫不费力。还有一条长款的皮肩带可变换着背!一包多用法!get√ 型号:604276 尺寸:26x13.5x4.5cm
Apply for batch copy Apply for batch download

WeChat scan code

wechat qrcode
Other ways to share
Sina Weibo
Copy Link

1655118161257.jpg

1655118160257.jpg

1655118159257.jpg

1655118158257.jpg

1655118157257.jpg

1655118155257.jpg

1655118154332.jpg

1655118154257.jpg

1655118153332.jpg

1655118153257.jpg

1655118152332.jpg

1655118151332.jpg

1655118150332.jpg

1655118149823.jpg

1655118149332.jpg

1655118148823.jpg

1655118148332.jpg

1655118147823.jpg

1655118147332.jpg

1655118146823.jpg

1655118145823.jpg

1655118144823.jpg

1655118143823.jpg

1655118143470.jpg

1655118142823.jpg

1655118142470.jpg

1655118141470.jpg

1655118140470.jpg

1655118139470.jpg

1655118129778.jpg

1655118128778.jpg

1655118127778.jpg

1655118126778.jpg

1655118125778.jpg

1655118124778.jpg

1655118123778.jpg

1655118122778.jpg

1655118121778.jpg

1655118118913.jpg

1655118117913.jpg

1655118116913.jpg

1655118115913.jpg

1655118114913.jpg

1655118113913.jpg

1655118112913.jpg

1655118111913.jpg

1655118110913.jpg

1655118106580.jpg

Original image
Share

WeChat scan code

wechat qrcode
Other ways to share
Sina Weibo
Copy Link
Picture Title:
Album:
Category: none
Album:
Category:
Image Description:
detail