26cm

Fashion clothing

26cm36

说起这两年最火的包包,一定有腋下包的名字!一根细肩带背起来,包包正好夹在腋下位置,解放了双手,手臂也显得更加纤长、更加自由。小小一只包挎在身上,与一身搭配浑然一体,有种漫不经心的法式优雅,让人一看就觉得这个女生好时髦,但又时髦得毫不费力。还有一条长款的皮肩带可变换着背!一包多用法!get√ 型号:604276 尺寸:26x13.5x4.5cm
Apply for batch copy Apply for batch download

WeChat scan code

wechat qrcode
Other ways to share
Sina Weibo
Copy Link

1655118251389.jpg

1655118250389.jpg

1655118249389.jpg

1655118248389.jpg

1655118247389.jpg

1655118246956.jpg

1655118246389.jpg

1655118245956.jpg

1655118244956.jpg

1655118243956.jpg

1655118242956.jpg

1655118239728.jpg

1655118238728.jpg

1655118237728.jpg

1655118236728.jpg

1655118235728.jpg

1655118234728.jpg

1655118233728.jpg

1655118232728.jpg

1655118232453.jpg

1655118231728.jpg

1655118231453.jpg

1655118230453.jpg

1655118229453.jpg

1655118228453.jpg

1655118227453.jpg

1655118226453.jpg

1655118219170.jpg

1655118218170.jpg

1655118217170.jpg

1655118216170.jpg

1655118215170.jpg

1655118214170.jpg

1655118213170.jpg

1655118212170.jpg

1655118211170.jpg

Original image
Share

WeChat scan code

wechat qrcode
Other ways to share
Sina Weibo
Copy Link
Picture Title:
Album:
Category: none
Album:
Category:
Image Description:
detail